สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

15 กุมภาพันธ์ 2564

Weblink