Events Calendar

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก การประกวดนาฏศิลป์ ดนต

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการตัดสินรอบ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรีย

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษ

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อค

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อค

#

Media

Play />
05 Aug 2020

ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

See all

Weblink