Events Calendar

April 2024
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึ

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 490/2564 เรื่อง มอ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

#

Media

Play />
17 Aug 2021

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับต่ำกว่าปริญญา

See all

Weblink