Events Calendar

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึ

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 490/2564 เรื่อง มอ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด

#

Media

Play />
17 Aug 2021

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับต่ำกว่าปริญญา

See all

Weblink