ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 8 ค. (2) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 8 ค. (2) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

28 มกราคม 2564

Weblink