เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Weblink