กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การเลือกสรรเป็นพนักงานนราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

Weblink