• Bunditpatanasilpa institute

  Bunditpatanasilpa institute

  หนังสือเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์

 • BPI Conference 2019

  BPI Conference 2019

 • The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National

  The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National

  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเซียแปซิฟิก เรื่อง “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National Conference & The 2nd International Conference on Research in Culture and Education & The Asia Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2019 (APSE) “Music and Culture Through Sustainable Success for Humanity” ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 • กิจกรรมสอนวิชาชีพ การเพนท์เสื้อให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

  กิจกรรมสอนวิชาชีพ การเพนท์เสื้อให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

  วันที่ 17-18 กันยายน 2561 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นำโดยนางวณิชยา นวลอนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางโสภิต เดชนะ นายสุวดล เกษศิริ และนายสุกิจ ชูศรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนวิชาชีพ การเพนท์เสื้อให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำอำเภอปากพนัง จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หลังได้รับการปล่อยตัวได้

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปน

ประกาศคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒ

#

วิดีโอ

Play />
21 มี.ค. 2562

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์