แผนที่การเดินทาง

ที่ตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์หลัก 02-224-4704, 02-224-1408, 02-225-2105

Fax. 02-224-5851ที่ตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังวัดนครปฐม 73170

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) 02-4822176-78

Fax.02-482-2170


เว็บลิงค์

masuk1