• ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดีประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ เด็กชายปํญญากร เสมาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.๒/๒ สาขาเครื่องสายไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนักศึกษา 

เว็บลิงค์