• ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ขอแจ้งประกาศขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ  

  • ขอเชิญชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ ลักษมีสีดา เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม) วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449654586718042&id=106350877715083&notif_id=1639563175861309&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 สนใจศึกษารายละเอียดได้ทาง http://bpi.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานจัดการศึกษาอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053271596 โทรศัพท์มือถือ 0982461515 หรือ 0898289390 สมัครออนไลน์ทาง http://registra.bpi.ac.th  หัวข้อ รับสมัครอุดมศึกษา  

  • เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม "ล้านนาผสานใจ วิชาการยิ่งใหญ่ บัณฑิตพัฒนศิลป์ก้าวไกลสู่สากล" 21-23 กรกฏาคม 2565 Prepare to meet with the academic conference on art and culture. "Lanna Unity Academic Excellency Bunditpatanasilpa to International World Class" 21-23 July 2022  

  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิเดช ปาวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลปไทยศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ นายเหิน เจีย ชอง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/1

  • กิจกรรมมุทิตาจิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom ทุกคน

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาทั่วไป (รอบ ๑) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ผ่านระบบ ZOOM ที่ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้จัดทำห้องสำหรับการสอบ และให้ผู้มีรายชื่อจัดทำเล่ม Portfolio ส่งทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงอาจารย์หิรัญคุณาณัฎฐ์ ศรีรันดา 098-2461515 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เช

  • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีความรุนแรง อาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตราย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ไปสู่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงขอแจ้งขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดให้ พักการเรียนการสอน เพื่อทบทวนรายวิชา และติดตามงาน 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 13-24 กันยายน 2564 สอบปลายภาคเรียนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564

  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา       จำนวน ๔๐ คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา          จำนวน ๓๐ คน   รับสมัคร ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://registra.bpi.ac.th หรือสแกน QR ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ             ๖ กันยายน ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ (ทุกสาขาวิชา) พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔   รายละเอียดเพิ่

  • นำเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านวิทยาลัยจำเป็นต้องขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรา ด้วยความเป็นห่วงและขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน จาก ผอ.กษมา ประสงค์เจริญ

เว็บลิงค์