เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

"ล้านนาผสานใจ วิชาการยิ่งใหญ่ บัณฑิตพัฒนศิลป์ก้าวไกลสู่สากล" 21-23 กรกฏาคม 2565

Prepare to meet with the academic conference on art and culture.

"Lanna Unity Academic Excellency Bunditpatanasilpa to International World Class" 21-23 July 2022

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 1LOGOBPICFR

เว็บลิงค์