ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดีประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ เด็กชายปํญญากร เสมาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.๒/๒ สาขาเครื่องสายไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เว็บลิงค์