ข่าวกิจกรรม - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://bpi.ac.th Mon, 11 Dec 2023 12:16:29 +0700 Joomla! - Open Source Content Management th-th โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/5006-2015-03-05-00-04-11 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/5006-2015-03-05-00-04-11

โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "นครร้อยสินธุ์" http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/5005-2015-03-05-00-03-38 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/5005-2015-03-05-00-03-38

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "นครร้อยสินธุ์"

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีและคีตศิลป์ http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/5004-2015-03-05-00-03-01 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/5004-2015-03-05-00-03-01

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีและคีตศิลป์

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
การแสดงของชนเผ่าลาว http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4994-2015-03-04-17-54-22 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4994-2015-03-04-17-54-22

การแสดงของชนเผ่าลาว
วนศ ร้อยเอ็ดได้รับเชิญเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการแสดงของชนเผาต่างๆของ สปป.ลาว โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการพัลลภ เพียรชนะและทีมงานได้ เข้าร่วมพิธีกับท่านผู้นำ สปป.ลาว เมื่อวันที่12 พ.ย.2556ที่ผ่านมา

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4993-2557 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4993-2557

พิธีไหว้ครูประจำปี 2557
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี การศึกษา 2557 ที่ วนศ.ร้อยเอ็ด ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มิ.ย.2557 ซึ่งในครั้งนี้มีท่านอธิการบดี เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งในพิธีมีการถ่ายทอดสด บรรยายกาศผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์) http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4992-2015-03-04-17-53-08 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4992-2015-03-04-17-53-08

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์)
    กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ที่ เข้าค้อรีสอร์ท จ.เพรชบูรณ์ ในระหว่างวันที่26-28 ธ.ค.2556 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา,การบริหารความเสี่ยง,การจัดการองค์ความรู้, ปฏิบัติธรรม "ข้าราชการที่ดีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
คณิตศาสตร์พาเพลิน 2557 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4991-2557 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4991-2557

คณิตศาสตร์พาเพลิน 2557 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร่วมกับภาควิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรมโครงการ คณิตศาสตร์พาเพลิน ขึ้นในวันที่ 13 สค.2557 ได้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียนได้รับความรู้ ทั้งความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
วันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4990-2015-03-04-17-51-29 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4990-2015-03-04-17-51-29

วันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดทุกคน ร่วมใจกันถวายพระพร สมเด็จแม่แห่งแผ่นดิน 8 ส.ค.2557

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
พิธีเปิดการประกันคุณภาพการศึกษาปี2556 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4989-2556 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4989-2556

พิธีเปิดการประกันคุณภาพการศึกษาปี2556
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้รับการประกันคุณภาพทุกๆปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี๒๕๕๗ http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4988-2015-03-04-17-49-56 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4988-2015-03-04-17-49-56

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี๒๕๕๗
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชา ศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 ขึ้นในหอประชุมวิทยาลัยฯ จากเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐๐น. โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนาย อุกฤษณ์ พานิชกิจ เป็นประธานในพิธี

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
สระฮางเกมส์ ครั้งที่ 17 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4985-17 http://bpi.ac.th/index.php/th/news-cdare/2015-02-25-08-43-01/item/4985-17

สระฮางเกมส์ ครั้งที่ 17
เป็นการแข็งขันกีฬาภายใน ของชาววิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้มีเกียรติร่วมพิธี

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) ข่าวกิจกรรม Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700