วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิล
วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกร
รายชื่อผู้ของบประมาณการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมส
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ตรวจรับการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารวิทยาลัย คณะก
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564
การมอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดีประจำปี 2564
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
สายตรงผู้บริหาร.
ผู้บริหาร CDACM

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

เว็บลิงค์