สรุปผลงานสำคัญ - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://bpi.ac.th Sun, 25 Feb 2024 00:08:28 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ผลงาน http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-10-26-55/2015-02-25-10-35-50 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-10-26-55/2015-02-25-10-35-50

นักเรียนระดับ ศ.ปวช.3/2 
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน 
HORSE’ อวอร์ด NANMEE fine arts award  
ในหัวข้อ “สีสันเมืองไทย” ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๖


รางวัลดีเด่น       : นายวิรัตน์ เอกปัชชา
ชื่อผลงาน  : สีสันบนอริยธรรม 
เทคนิค              : สีอะคริลิค


รางวัลสนับสนุนพิเศษ : นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์
ชื่อผลงาน          : ชีวิตบนนั่งร้าน
เทคนิค        : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

]]>
cfasp_bpi@bpi.ac.th (cfasp_bpi) สรุปผลงานสำคัญ Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0700
ประเมินภายใน http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-59/2015-02-25-08-30-32 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-59/2015-02-25-08-30-32

]]>
cdanr@bpi.mail.go.th (นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย) สรุปผลงานสำคัญ Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
สาระดีๆ http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-32-59/2015-02-25-08-43-55/item/5010-2015-03-05-00-11-41 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-32-59/2015-02-25-08-43-55/item/5010-2015-03-05-00-11-41
ห้องสมุดออนไลน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระบบบริหารการศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
เว็บไซต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัครเรียนออนไลน์ ที่นี่
เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามความ เคลื่อนไหวของเราได้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ศุนย์ร่วมสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของทางวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมบัญชีกลาง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ออนไลน์
E Mail ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) สรุปผลงานสำคัญ Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
โครงการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-32-59/2015-02-25-08-43-55/item/5009-2015-03-05-00-06-29 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-32-59/2015-02-25-08-43-55/item/5009-2015-03-05-00-06-29

โครงการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) สรุปผลงานสำคัญ Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-32-59/2015-02-25-08-43-55/item/5008-2015-03-05-00-05-51 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-32-59/2015-02-25-08-43-55/item/5008-2015-03-05-00-05-51

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเครื่องสายไทย)

]]>
cdare@cdare.bpi.ac.th (วีรศาสตร์ สาสุทธิ์) สรุปผลงานสำคัญ Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4902-2015-03-04-13-18-05 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4902-2015-03-04-13-18-05


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องอาหารและสารเสพติค ุโดย อ.กันภัย ลายทิพย์

]]>
cdapt_bpi@bpi.ac.th (นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
ปฎิทินการปฏิบัติงานการแสดงของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4897-2015-03-04-13-13-39 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4897-2015-03-04-13-13-39

ปฎิทินการปฏิบัติงานการแสดงของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

]]>
cdapt_bpi@bpi.ac.th (นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
แผนงบประมาณและการเงิน http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4896-2015-03-04-13-12-56 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4896-2015-03-04-13-12-56

แผนงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

]]>
cdapt_bpi@bpi.ac.th (นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
ผลงานการวิจัยและสร้างสรรค์ http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4895-2015-03-04-13-12-27 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4895-2015-03-04-13-12-27

ผลงานการวิจัยและสร้างสรรค์

]]>
cdapt_bpi@bpi.ac.th (นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
การแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4894-2015-03-04-13-11-30 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-06-29/2015-02-25-09-17-55/item/4894-2015-03-04-13-11-30

การแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

]]>
cdapt_bpi@bpi.ac.th (นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-10-16-14/2015-02-25-10-24-46 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-10-16-14/2015-02-25-10-24-46

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ อ่านรายละเอียดคลิก

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยช่างศิลป ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. ปีการศึกษา 2558

]]>
cfa_bpi@bpi.ac.th (cfa_bpi) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
ห้องเรียนเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-27-48/2015-02-25-09-30-19/item/4778-2015-03-04-06-30-57 http://bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-09-27-48/2015-02-25-09-30-19/item/4778-2015-03-04-06-30-57

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- รายชื่อศิลปะนิพนธ์

]]>
สรุปผลงานสำคัญ Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0700
ผลงานวิทยาลัย http://bpi.ac.th/index.php/en/works-research/conclude/item/4308-2015-03-09-07-44-43 http://bpi.ac.th/index.php/en/works-research/conclude/item/4308-2015-03-09-07-44-43

ปีการศึกษา2555

 

]]>
cdaat_bpi@bpi.mail.go.th (วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง) สรุปผลงานสำคัญ Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0700