ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink