ราคากลางเช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Weblink