(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink