ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินจากวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการและจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Weblink