ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒)

Weblink