ประกาศแก้ไขสถานที่สอบ และประเภทการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสำหรับนักวิชาการช่างศิลป์ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Weblink