banner10

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2560

สอบคัดเลือกวันที่ 13 มีนาคม 2560

ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม 2560

สอบถามโทร 036-412150

2 มีนาคม 2560

Weblink