Friday, 14 January 2022 07:00
ขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการเ
Monday, 12 July 2021 07:00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกร
รายชื่อผู้ของบประมาณการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมส
Thursday, 22 July 2021 07:00
ตรวจรับการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารวิทยาลัย คณะก
Friday, 18 June 2021 07:00
การมอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดีประจำปี 2564
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
สายตรงผู้บริหาร.
ผู้บริหาร CDACM

Events Calendar

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Weblink