Friday, 14 January 2022 07:00
ขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการเ
Monday, 12 July 2021 07:00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกร
รายชื่อผู้ของบประมาณการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมส
Thursday, 22 July 2021 07:00
ตรวจรับการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารวิทยาลัย คณะก
Friday, 18 June 2021 07:00
การมอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดีประจำปี 2564
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
สายตรงผู้บริหาร.
ผู้บริหาร CDACM

Events Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Weblink