bannerinside_cdasp

ข่าวการศึกษา

  • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1/ปวช.1    คลิ๊ก  https://1drv.ms/u/s!Au36pY_famIzgakyIOr4BH-W72qOKA?e=eTM55j    

  • ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เปิดรับเฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ทั้งแขนงวิชาดนตรีไทย และ คีตศิลป์ไทย เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 คลิ๊ก https://drive.google.com/drive/folders/10sTu7myP20fOkMpyQcPVVRC6PTiYynJl?usp=sharing

  • ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก https://drive.google.com/open?id=15gOGuyay8LlM6-vEM2o5yhKiiy6VWsbv กำหนดสอบคัดเลือก ประกาศผล พร้อมมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวมาพร้อมในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของนักเรียน และผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน และผู้ปกครอง ใบรับรองแพทย์ รูปถ่าย 1

  • ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก https://drive.google.com/open?id=1E-tFPqOSODe9qo63gEzuIVgta0J5KjYl กำหนดสอบคัดเลือก (ปฏิบัติและสัมภาษณ์) ประกาศผล พร้อมมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในการสัมภาษณ์นั้นให้เตรียมหลักฐานแฟ้มผลงานต่างๆ มาแสดงต่อกรรมการ  ให้เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวมาพร้อมในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน ท

  •           รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  https://sites.google.com/site/suphanburicollegeofdramaticart/khaw-prachasamphanth/prakas-rab-smakhr  

Weblink