bannerinside_cfasp

นักเรียนระดับ ศ.ปวช.3/2 
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน 
HORSE’ อวอร์ด NANMEE fine arts award  
ในหัวข้อ “สีสันเมืองไทย” ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๖


รางวัลดีเด่น       : นายวิรัตน์ เอกปัชชา
ชื่อผลงาน  : สีสันบนอริยธรรม 
เทคนิค              : สีอะคริลิค


รางวัลสนับสนุนพิเศษ : นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์
ชื่อผลงาน          : ชีวิตบนนั่งร้าน
เทคนิค        : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

Weblink