ห้องแสดงความคิดเห็น

แสดงความชื่นชม

ได้มาชมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการแสดงศิลปนาฏดุริยางค์ไทย ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ค่ะ ขอชื่นชมสถาบัน ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์ ที่ถ่ายทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านทุกชุดการแสดงได้อย่างงดงาม อ่อนช้อย สมกับเป็นสถาบันด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของชาติค่ะ อยากให้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารการแสดงของสถาบันในแต่ละเดือนให้ทราบอย่างแพร่หลายและมีการแสดงอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสาน เผยแพร่และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรวมทั้งนำการแสดงที่ผ่านมาให้รับชมทางเว็บไซต์ของสถาบันด้วยค่ะ ขอบคุณมมากค่ะ
จากคุณ : ศรัณยา เพชรโชติ 15 ม.ค. 2560 17:52
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats