ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม
19 มีนาคม 2557    ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) ในวันที่ 21-31 มีนาคม 2557 ณ คณะศิลปวิจิตร
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น 1 เวลา 13.00น.


กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats