ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ประจำปี พ.ศ.2557
18 กุมภาพันธ์ 2557    

ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร และนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร
ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยช่างศิลป์  
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบับัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรม 
ในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ประจำปี พ.ศ.2557
ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท  พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหน่วยงานต่างๆ

กติกาการประกวด
-เป็นผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เทคนิคอิสระ ลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
-ผลงานมีลักษณะ 2 มิติ  จะต้องมีขนาดกว้าง xยาว ไม่ต่ำกว่า 80x100 cm.
-ผลงานมีลักษณะ 3 มิติ  จะต้องมีขนาดกว้าง xยาว xสูง ไม่ต่ำกว่าด้านละ
 50x50x50 cm.(ไม่รวมแท่นฐาน)

ตัดสินการประกวด  : วันที่ 20 มีนาคม 2557 ผลงานตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ
การประกวดผลการตัดสิน : 1-4 มีนาคม 2557

จัดแสดงนิทรรศการ : ช่วงเดือนเมษายน 2557 ณ สถานที่จัดแสดง จ.นครปฐม
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 3-12 มีนาคม 2557 ณ ชั้น 7 ตึกคณะศิลปวิจิตร ศาลายา กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats