ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม
6 มีนาคม 2557    

ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด   
ศิลปิน  สุมาลี  เอกชนนิยม
นิทรรศการภาพพิมพ์เชิง 3 มิติ และจิตรกรรมแนวคอนเซ็ปณวลอาร์ต 
ณ หอศิลป์วังหน้า
พิธีเปิด โดยประธาน พุทธิมา อัครวิวัฒน์
เปิดนิทรรศการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 18.00 น.
ระยะเวลานิทรรศการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม  2557
สนับสนุนโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ไรแสงอรุณ และ บ้านดินสอสีกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats