การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ
23 ธันวาคม 2556    

การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ
 "ย้อนรอยวิถีชีวิตอยุธยากรุงเก่า"๒๕๕๖
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องแสดงคณะศิลปวิจิตร 
ชั้น ๒ อาคารคณะศิลปวิจิตร ศาลายา จ.นครปฐม
พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.


ถ่ายภาพโดย นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ช่างภาพ สบศ. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats