ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้น ปี 2 และ 3
17 ธันวาคม 2556    

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม 
โดยนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชั้น ปี 2 และ 3 พิธีเปิด วันที่ 18 ธันวาคม 2556 
จัดแสดง ณ ห้องแสดงคณะศิลปวิจิตร ศาลายา ชั้น 2 

วันที่ 16-20 ธ.ค.2556กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats