ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
12 กุมภาพันธ์ 2556    

ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ 
วันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
มอบของที่ระลึกให้กับ นายสิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


การแสดงของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมจับฉลากและหมอบของขวัญให้กับผู้ร่วมงาน


นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสุกุมล คุณปลื้ม 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมขับร้องเพลง "หากันจนเจอ

                                                    ภาพถ่าย/นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา


กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats