พิธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐
7 กุมภาพันธ์ 2556    

พิธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐

"พลบดีเกมส์"

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
                                 
                           ภาพถ่าย/นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats