เชิญร่วมชม สืบสาน ดนตรี คีตศิลป์ ยุวศิลปิน วิทยาลัยนาฏศิลป
4 มีนาคม 2556    

เชิญร่วมชม  สืบสาน ดนตรี คีตศิลป์  ยุวศิลปิน  วิทยาลัยนาฏศิลป
วันศุกร์ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ หอแสดงดนตรี  อาคารศิลปวัฒนธรรม 
เวลา ๑๘.๐๐ น.  
( เข้าชมฟรี )

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats