อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดงาน (AIAE) ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27
28 กุมภาพันธ์ 2556    
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  เปิดงาน (AIAE) ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 27

          ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันที่ 19 มกราคม 2556
 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สนทนากับนายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม
ศิลปินจากชาติต่างๆร่วมพิธีเปิดงาน


พิธีกรกล่าวเปิดงาน


1.รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ท่านสนธยา คุณปลื้ม
 2.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
                3.อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่านสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
       4.รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านอภินันท์ โปรษยานนท์ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรมเป็นตัวแทนประเทศไทย 4 ท่าน
 ตัดริบบิ้นเปิดงาน ร่วมกับประธานศิลปิน20ประเทศถ่ายรูปกับประธานกลุ่มศิลปินแต่ละประเทศทั้ง 20 ประเทศ


พิธีเปิดงาน Workshop ที่จังหวัดกระบี่
มีนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม
เป็นผู้ประสานและช่วยเหลือศิลปิน

กิจกรรมนำชมที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 
                             


                   ข้อมูลและภาพถ่าย/ฝ่ายกิจการนักศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats