ภาพบรรยากาศงาน บำเพ็ญกุศล คณะกรรมการกองทุน คุณครูลมุล ยมะคุปต์ และ คุณครูเฉลย ศุขะวณิช
28 กุมภาพันธ์ 2556    

คณะกรรมการกองทุน คุณครูลมุล ยมะคุปต์ และ คุณครูเฉลย ศุขะวณิช

ขอเชิญร่วม บำเพ็ญกุศล ในวันพุทธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
 ณ โรงละครวังหน้า ภาพบรรยากาศงาน บำเพ็ญกุศล คณะกรรมการกองทุน 
คุณครูลมุล  ยมะคุปต์ และ คุณครูเฉลย ศุขะวณิช


                                     ภาพถ่าย/นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats