ขอเชิญร่วมชมการแสดงศิลปนิพนธ์ (แนวอนุรักษ์) เข้าชมฟรี !!!
22 ธันวาคม 2555    ขอเชิญร่วมชมการแสดงศิลปนิพนธ์ (แนวอนุรักษ์)
 
เข้าชมฟรี

ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๔ สาขานาฎศิลป์ไทย
 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัมนธรรม

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครวังหน้า

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (รอบเช้า).

๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. (รอบบ่าย)

ติดต่อสอบถาม 02-224-4704 ต่อ 101

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats