ภาพบรรยากาศ งานเฉลิมพระเกียรติโครงการสวดสดุดีทำนองสรภัญญะ
4 มีนาคม 2556    ภาพบรรยากาศ   งานเฉลิมพระเกียรติโครงการสวดสดุดี
ทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคมมหาราช
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เวลา ๐๘.๐๐ น.
โดย นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็นประธานภาพบรรยากาศ  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ มณฑ,พิธีท้องสนามหลวง  เวลา ๐๖.๐๐ น.

ภาพบรรยากาศ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
 ณ มณฑ,พิธีท้องสนามหลวง  เวลา ๒๐.๐๐ น.กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats