ประกาศ.....นักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555
19 กรกฎาคม 2555    

ประกาศ..นักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ประจำปีการศึกษา 2555.... ให้แจ้งความประสงค์
ด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน(วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
หรือส่งใบคำร้องขึ้นทะเบียนรับปริญญาโดยชำระเงินจำนวน 1,000 บาท
 
แล้วนำส่งทางไปรศณีย์
(ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ 
ถ.ราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

 

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats