(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมและเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร เนื่องในพระราชพิธีพระเพริงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนารถบพิตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2560    
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats