(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาฯ กิจกรรมที่ 3 โครงการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศฯ กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา
26 พฤษภาคม 2560    
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats