(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมบำรุงอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ , อาคารคณะศิลปศึกษา และอาคารเรือนเขียว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) โดยวิธีตกลงราคา
16 พฤษภาคม 2560    
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats