ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2560(รอบพิเศษ)
27 เมษายน 2560    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2560(รอบพิเศษ)

...ดาวโหลดเอกสาร ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2560(รอบพิเศษ)

***ภาควิชาศิลปไทยและภาควิชาศิลปกรรม ...

- สอบข้อเขียน... (วิชาศึกษาทั่วไป) วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา)ห้องประชุม 1 
- สอบวิชาวาดเส้น... วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา)ห้องประชุม 1
- สอบภาคปฏิบัติ(วิชาเฉพาะสาขา)วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา)ห้องประชุม 1

*** ภาควิชาออกแบบ...

- สอบข้อเขียน... (วิชาศึกษาทั่วไป)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา)ห้องประชุม 1 
- สอบวิชาวาดเส้น... วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ชั้น 3 
- สอบภาคปฏิบัติ(วิชาเฉพาะสาขา)วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา)ห้องประชุม ชั้น 3 ....

*** ให้ผู้เข้าสอบ เตรียมอุปรณ์สำหรับวิชาสอบดังนี้ ...
- สอบวิชาข้อเขียน /...ดินสอ 2B,ปากกา, ยางลบ 
- สอบวิชาวาดเส้น /ดินสอ EE, 2B,ยางลบ
-สอบภาคปฏิบัติ /เตรียมอุปกรณ์และสีตามที่ตนเองถนัด
ตาม ภาควิชาศิลปไทย,ภาควิชาศิลปกรรม และภาควิชาออกแบบ เช่น สีน้ำ สีอะคริลิค สีโปรสเตอร์ หรือตามที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวมา


กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats