คณะศิลปวิจิตร รับสมัครสอบตรง รอบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 - 25 เมษายน 2560
5 เมษายน 2560    
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครสอบตรง รอบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560   ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 เมษายน 2560 สอบถามโทร 024822188,86
**ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารมาส่งด้วยตนเอง ณ คณะศิลปวิจตร ชั้น 7 เท่านั้น
**สาขาวิชาของคณะศิลปวิจิตร ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขา ด้วยกันได้แก่
สาขาวิชาศิลปไทย
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ์
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats