ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เ... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลื... 
 
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนัก... 
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือก... 
 
ประกาศรับคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคลาก... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการนำรายชื่อผู้... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งผู้เช...  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ...  
 
ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประก...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จำ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-ญี่ป...  
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง นักว...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats