ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีก... 
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับพื้นฐาน O-NET และระดับอาชีวะศึกษา V-NE... 
 
ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จาก VCD DVD... 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยา... 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษ... 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร และคณ... 
 
คณะศิลปวิจิตร รับสมัครสอบตรง รอบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 - ... 
 
คณะศิลปวิจิตร ประกาศ การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 1 อัตรา...  
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างทำเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จำนวน 10 รายการ โดย...  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงาน : สำนักงานอธ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างทำชุดจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราค...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats