ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือก... 
 
ประกาศรับคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคลาก... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการนำรายชื่อผู้... 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้นและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้นและ... 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ... 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560... 
 
เอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (แบบฟอร์มขอเทียบโอนของนักศ... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง นักจ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้อลูมิเนียมพร้อมแอ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง ที่ป...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง นักว...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats