คณะศิลปวิจิตร รับสมัครผู้สนใจ อบรมการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560... 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับโอนเงินค... 
 
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560... 
 
ประกาศผลการประกวดศิลปรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (รับรางวัลและร่วมแสดง)... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีก... 
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับพื้นฐาน O-NET และระดับอาชีวะศึกษา V-NE... 
 
ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จาก VCD DVD... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมบำรุงอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ , อาคาร...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ...  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโล...  
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 1 อัตรา...  
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบ...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats