ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอรัญญิกา แปงมา
โรงเรียน: น่านคริสเตียนศึกษา
รหัสผลงาน: BPIA2/2
ชื่อผลงาน: แผ่นดินเดียวกัน
ประเภทผลงาน:
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซ็นติเมตร
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงปวริศา ไกลถิ่น
โรงเรียน: น่านคริสเตียนศึกษา
รหัสผลงาน: BPIA3/1
ชื่อผลงาน: ให้ด้วยรัก
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายสิรวิชญ์ สุขขำ
โรงเรียน: โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAA13/1
ชื่อผลงาน: หมู่บ้านคิมซี 3
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีเมจิกผสมสีไม้
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทองระอา
โรงเรียน: โรงเรียนเลิศปัญญา (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAA25/1
ชื่อผลงาน: สวนสนุกของมินนี่
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์คและสื่่อผสม
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงลภัสกร แซ่เจ็ง
โรงเรียน: โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ (Kids of Art Sattahip)
รหัสผลงาน: CFAA20/1
ชื่อผลงาน: โลกสวยด้วยร่วมมือ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายพลพิสิษฐ์ เลาหประภานนท์
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ(Kids of art sattahip)
รหัสผลงาน: CFAA29/1
ชื่อผลงาน: ในหลวงของซีน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๑๑๕ x ๘๕ เซนติเมตร
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์
โรงเรียน: โรงเรียนแย้มวิทยการ
รหัสผลงาน: BPIA32/2
ชื่อผลงาน: เก็บขยะใต้ทะเล
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ประติมากรรมนููนสูง และสื่อผสม
ขนาดผลงาน: ๗๐ x ๙๐ เซนติเมตร
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอณาวิณญ์ หรั่งทิม
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIA36/1
ชื่อผลงาน: แม่ไก่สู้แมว
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์คและสีโปสเตอร์บนกระดาษ
ขนาดผลงาน: ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายเคนัน วงค์ศิริ
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIA48/1
ชื่อผลงาน: วิ่งควาย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์คและสีโปสเตอร์บนกระดาษ
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงบุณิกา ธรรมกิตติโชค
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
รหัสผลงาน: BPIA51/1
ชื่อผลงาน: กราบไหว้พระบรมศพ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายณัชพน เสาวพฤกษ์
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์
รหัสผลงาน: BPIA52/1
ชื่อผลงาน: ประเพณีสงกรานต์ แสนสนุก
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์
ขนาดผลงาน: ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงญาณิสา ไชยคำหาญ
โรงเรียน: โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
รหัสผลงาน: BPIA64/1
ชื่อผลงาน: วันสงกรานต์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ, สีชอล์ค, สีไม้
ขนาดผลงาน: ๕๔ x ๗๕ เซนติเมตร
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
รหัสผลงาน: BPIA65/1
ชื่อผลงาน: พระบิณฑบาตร
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงนิรชา สังวร
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIA72/2
ชื่อผลงาน: เจ้าหญิงลาพันเซล
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ, สีชอล์ค, สีไม้
ขนาดผลงาน: ๕๔ x ๗๕ เซนติเมตร
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์
โรงเรียน: โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา (Art Is Me)
รหัสผลงาน: BPIA80/1
ชื่อผลงาน: ผลิดอกออกผล(ผลผลิตของพ่อ)
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ สุวรรณชีพ
โรงเรียน: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (Art Is Me)
รหัสผลงาน: BPIA81/1
ชื่อผลงาน: ทุ่งแห่งความฝันวันแห่งความสุข
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ผสม
ขนาดผลงาน: ๕๐ x ๗๐ เซนติเมตร